THÔNG TIN CHO KHÁCH NỢ
 

Ông/Bà đã nhận được thư từ APS? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có tiền để trả nợ và tôi phớt lờ APS?

Bỏ qua vấn đề là lựa chọn tồi tệ nhất bạn có thể chọn.

show-more

Tôi cần thông tin chi tiết hơn về khoản nợ của tôi. Những chi tiết nào bạn có thể cho tôi biết?

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn tất cả các thông tin liên quan đến khoản nợ của bạn:

show-more

APS có thể giúp tôi giải quyết nợ như thế nào?

We understand that anyone can face a life situation that makes paying the full amount difficult.

show-more

Tôi không hiểu một số thông tin mà bạn cung cấp.

Bạn có thể làm rõ một số điều cho tôi?

show-more