THÔNG TIN CHO KHÁCH NỢ
 

Ông/Bà đã nhận được thư từ APS? 

Tôi đã được liên hệ bởi công ty APS VN 

Tôi nên làm gì?

show-more

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có tiền để trả nợ và tôi phớt lờ APS?

Bỏ qua vấn đề là lựa chọn tồi tệ nhất bạn có thể chọn.

show-more

Tôi cần thông tin chi tiết hơn về khoản nợ của tôi. Những chi tiết nào bạn có thể cho tôi biết?

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn tất cả các thông tin liên quan đến khoản nợ của bạn:

show-more

Tôi không có khoản nợ nào với APS

Khoản nợ mà chúng tôi đã liên hệ với bạn có thể không liên quan trực tiếp đến công ty APS VN. Vì chúng tôi là một công ty thu hồi nợ, chúng tôi làm việc với nhiều đối tác khác.

show-more

APS có thể giúp tôi giải quyết nợ như thế nào?

We understand that anyone can face a life situation that makes paying the full amount difficult.

show-more

Tôi không hiểu một số thông tin mà bạn cung cấp.

Bạn có thể làm rõ một số điều cho tôi?

show-more

Trang web này sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ. Bằng cách tiếp tục duyệt, bạn đồng ý với việc sử dụng chúng. Thêm thông tin use of cookies.